تبلیغات
ミ★ミعکس بارونミ★ミ ミ★ミعکس بارونミ★ミ - آلبوم كره ها ازمیشل گرین استف
 

آلبوم كره ها ازمیشل گرین استف

نویسنده: علی موضوع: کانسپت، 

 

Sacramento

بقیه عكس ها را در ادامه مطلب ببینید.(13 عكس)

Pyramid Peak Summit, Desolation Wilderness, Sierra Nevada, CA
Pyramid Peak Summit, Desolation Wilderness, Sierra Nevada, CA
Submitted: 15-Jul-06 17:38
Ratings: 12  O: 5.33 A: 4.50
Views: 4704
Size: 1930x1930 1524K


 


Exposure: 16-Jun-06 00:00
Submitted: 26-Jun-06 04:09
Ratings: 14  O: 5.36 A: 5.43
Views: 6035
Size: 1500x1500 1826K


On the Golden Gate, San Francisco, CA (see critique msg)
On the Golden Gate, San Francisco, CA (see critique msg)
Submitted: 29-Mar-06 04:45
Ratings: 23  O: 4.78 A: 4.48
Views: 5815
Size: 800x800 269K


My Porch
My Porch
Submitted: 26-Mar-06 03:07
Ratings: 15  O: 5.53 A: 5.27
Views: 16517
Size: 800x800 316K


Sierra Nevada
Sierra Nevada
Submitted: 17-Mar-06 04:22
Ratings: 19  O: 5.26 A: 4.68
Views: 5784
Size: 900x900 585K


The Golden Gate, San Francisco, CA
The Golden Gate, San Francisco, CA
Exposure: 13-Mar-06 00:00
Submitted: 14-Mar-06 03:06
Ratings: 22  O: 5.68 A: 5.00
Views: 11383
Size: 972x972 611K


 

Tower Bridge (Slightly Different Version)
Tower Bridge (Slightly Different Version)
Exposure: 15-Jan-06 00:00
Submitted: 23-Feb-06 18:34
Ratings: 9  O: 5.67 A: 4.89
Views: 7710
Size: 900x900 535K


 

Sacramento Capital Building, Sacramento (rate me)
Sacramento Capital Building, Sacramento (rate me)
Exposure: 20-Feb-06 00:00
Submitted: 21-Feb-06 05:44
Ratings: 9  O: 5.67 A: 5.33
Views: 4994
Size: 900x900 489K


 

11th and K st
11th and K st
Submitted: 17-Feb-06 17:19
Ratings: 11  O: 5.91 A: 5.27
Views: 7513
Size: 650x650 184K


Where the water comes from
Where the water comes from
Submitted: 16-Feb-06 20:44
Ratings: 7  O: 5.29 A: 4.71
Views: 5971
Size: 650x650 101K


Land Park Sphere
Land Park Sphere
Exposure: 06-Jan-06 00:00
Submitted: 15-Feb-06 18:00
Ratings: 11  O: 5.91 A: 5.18
Views: 8190
Size: 650x616 242K


 

Tower Bridge Sacramento
Tower Bridge Sacramento
Exposure: 15-Jan-06 00:00
Submitted: 14-Feb-06 22:07
Ratings: 19  O: 6.32 A: 5.89
Views: 38396
Size: 650x650 263K


 

Sacramento
Sacramento
Exposure: 15-Jan-06 00:00
Submitted: 14-Feb-06 19:46
Ratings: 33  O: 6.45 A: 6.21
Views: 93773
Size: 900x900 500K


 

 

دنبالک ها: جادوی فتوشاپ ،

() نظرات